Юнаківська громада

Сумська область, Сумський район

Проект рішення №1 «Про внесення змін до рішення Юнаківської сільської ради від 24.12.2020 року «Про бюджет Юнаківської сільської територіальної громади на 2021 рік»»

Кількість переглядів: 35
Скликання: VIII скликання
Сесія: XV (позачергова) сесія
Тип документу: Проект рішення
Дата: 20.10.2021
Номер документу: 1
Назва документу: Про внесення змін до рішення Юнаківської сільської ради від 24.12.2020 року «Про бюджет Юнаківської сільської територіальної громади на 2021 рік»
Прикріплені файли:

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

XV (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від 20 жовтня 2021 року                                                                       с. Юнаківка

 

Про внесення змін до рішення Юнаківської сільської ради від 24.12.2020 року «Про бюджет Юнаківської сільської територіальної громади на 2021 рік» (18550000000)

           (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 25 та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2020 №827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11», рішенням 5 сесії восьмого скликання Сумської обласної ради від 26.02.2021 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2021 рік», рішенням сесії Сумської обласної ради від 23.07.2021 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2021 рік», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021р. №822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Унести до рішення другої сесії Юнаківської сільської ради восьмого скликання від 24.12.2020 року «Про бюджет Юнаківської сільської територіальної громади на 2021 рік» (з урахуванням змін унесених рішенням п’ятої сесії восьмого скликання Юнаківської сільської ради  від 18.02.2021, сьомої сесії восьмого скликання Юнаківської сільської ради від 30.03.2021, восьмої сесії восьмого скликання Юнаківської сільської ради від 21.05.2021, десятої сесії восьмого скликання Юнаківської сільської ради від 25.06.2021, дванадцятої сесії восьмого скликання Юнаківської сільської ради від 05.08.2021, тринадцятої сесії восьмого скликання Юнаківської сільської ради від 07.09.2021)  наступні зміни:

            1.1. Викласти пункти  1, 2,3, 4  у новій редакції:

             «1. Визначити на 2021 рік:

 доходи бюджету Юнаківської сільської територіальної громади у сумі 54565865 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Юнаківської сільської територіальної громади - 50921884 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Юнаківської сільської територіальної громади – 3643981 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 видатки бюджету Юнаківської сільської територіальної громади у сумі 58263454,07 гривень у тому числі видатки загального фонду бюджету – 51997757 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Юнаківської сільської територіальної громади – 6265697,07 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

         дефіцит  за загальним фондом бюджету Юнаківської сільської територіальної громади у сумі 1075873 гривень що склався за рахунок:

спрямування вільного залишку коштів та коштів залишку інші дотації з місцевого бюджету Юнаківської сільської територіальної громади на збільшення бюджетних призначень у сумі 3454048 гривень;

передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2378175 гривень згідно  з додатком  2 до цього рішення;

      дефіцит за спеціальним фондом бюджету Юнаківської сільської територіальної громади у сумі 2621716,07 гривень, що склався за рахунок:

спрямування залишку коштів  бюджету розвитку Юнаківської сільської територіальної громади на збільшення бюджетних призначень у сумі 13581,07 гривень;

спрямування залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 99960 гривень;

спрямування коштів вільного залишку загального фонду бюджету, який склався  станом на 01.01.2021 у сумі 130000 грн.

передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2378175  гривень згідно  з додатком  2 до цього рішення;

 оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Юнаківської сільської територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету Юнаківської сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Юнаківської сільської територіальної громади у розмірі 100000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету Юнаківської сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

      2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Юнаківської сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

     3.Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

     4. Затвердити розподіл витрат бюджету Юнаківської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 45687711,07  гривень  згідно з  додатком 5 до цього рішення.

1.2. Викласти додатки 2,3,4,5 у новій редакції.

 

 Голова                                                                            Олена СІМА
Пояснювальна записка

до  рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 20 жовтня 2021 року

«Про внесення змін до рішення Юнаківської сільської ради від 24.12.2020 року

«Про бюджет Юнаківської сільської територіальної громади на 2021 рік»

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 25 та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.Збільшити обсяги доходів бюджету Юнаківської сільської ради по коду доходів:

50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 100000 грн. (ФГ «Зернова Долина»).

2.Перерозподілити дохідну частину бюджету:

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 981796 грн. в зв’язку із перереєстрацією підприємств до м.Суми

11010200 « Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» 525252 грн. у зв’язку із розширенням штату працівників;

13010100 « Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядки рубок головного користування» 230000 грн. збільшення рубок головного користування;

13040100 « Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення» 40116 грн. збільшення видобутку корисних копалин ТОВ «Діан»;

18010400 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» 41270 грн.

18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» 107950 грн. збільшення кількості надходжень в порівнянні з планом;

21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» 3728 грн.;

24060300 «Інші надходження» - 4162 грн.;

24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного заняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 25340 грн.;

31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі» 3978 грн.

 

Перерозподіл видатків

Юнаківська сільська рада

З метою реалізації Програми економічного і соціального розвитку Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області на 2021 збільшено видатки по:

КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» у сумі 729639 гривень для виплати заробітної плати та нарахувань на оплату праці, матеріальної допомоги, придбання медикаментів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад. -739639 грн.

КЕКВ 2111 – -739639 грн. – за рахунок економії оплати праці;

КЕКВ 2120 – -58000 грн.

КЕКВ 2210 - 23000 грн. на придбання ПММ та канцелярії.

КЕКВ 2240 – 10000 грн. юридичні послуги

КЕКВ 2274 – 35000 грн. забезпечення установ природним газом.

 

Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту, Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області

Збільшено видатки по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у сумі 886000 гривень (оплата заробітної плати та нарахувань обслуговуючому персоналу школи 766000 гривень, оплату послуг з підготовки закладів загальної середньої освіти до опалювального сезону 80000 гривень, послуги з розпиловки дров – 40000 гривень) кошти перерозподілені від:

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшено асигнувань на 682000 гривень у (економія заробітної плати та нарахувань 682000 гривень, збільшено обсяг видатків на обслуговування котелень та розпиловку дров 30000 гривень);

КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» зменшено обсяг видатків у сумі 44000 гривень (економія фонду оплати праці та нарахувань);

КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшено обсяг видатків у сумі 190000 гривень (економія фонду оплати праці та нарахувань);

Управління фінансів та економіки Юнаківської сільської ради

Зменшено обсяг асигнувань у сумі 70000 гривень із заробітної плати та нарахувань на оплату праці за рахунок вакантних ставок.

 

Начальник управління фінансів

та економіки                                                              Ірина ЧУХРАКІДЗЕ

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь