Юнаківська громада

Сумська область, Сумський район

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади

Дата: 12.05.2021 13:26
Кількість переглядів: 1091

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

Оголошується конкурс!

На заміщення вакантної посади

директора Новосічанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області

На основі статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» з урахуванням норм Закону України «Про освіту», Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Юнаківської сільської ради затвердженого рішенням VIII сесії VIII скликання Юнаківської сільської ради від 07.05.2021 р. Юнаківська сільська рада

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади директора Новосічанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради  Сумського району Сумської області 

 

Основні вимоги до кандидата

(відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»):

  • Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу в установленому законом порядку.
  • Керівник закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Положення.
  • До участі у конкурсі не може бути допущена особа, яка подала не всі документи для участі в конкурсі або подала документи після завершення строку їх подання. 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Новосічанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області. Адреса: 42334, Сумська область, Сумський район, с. Нова Січ, вул. Шкільна, 1А.

 

Обов’язки: визначені Законами України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту».

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (за формою, затвердженою у додатку 4 до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Юнаківської сільської ради затвердженого рішенням VIII сесії VIII скликання Юнаківської сільської ради від 07.05.2021 р. Юнаківська сільська рада).

2) Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).

3) Копія паспорта громадянина України.

4) Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста).

5) Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

6) Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.

7) Довідка про відсутність судимості.

8) Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

9) Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

10)  Особа може надати й інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

       Зазначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії, уповноваженій особі, за адресою: 42317, Сумська область, Сумський район, село Юнаківка,  вул. Новоселівка, б. 3. Юнаківська сільська рада, протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу (до 31.05.2021 р. включно).

 

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

НІЗАМІЄВ Ренат, 095-577-88-01, yunrada@ukr.net

 

Дата та місце проведення конкурсного відбору:

15 червня 2021 року об 11.00 год за адресою: 42317, Сумська область, Сумський район, село Юнаківка,  вул. Новоселівка, б. 3. Юнаківська сільська рада.

 

Порядок проведення конкурсу: визначено Положенням про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Юнаківської сільської ради, затвердженого рішенням VIII сесії VIII скликання Юнаківської сільської ради від 07.05.2021 р. (що додається).

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

Рішення VIII сесії VIII скликання       Юнаківської сільської ради                                                   

від 07.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності

Юнаківської сільської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Це положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Юнаківської сільської ради (далі – Положення).

1.2. Положення розроблено на основі статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» з урахуванням норм Закону України «Про освіту».

ІІ. Вимоги до кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу в установленому законом порядку.

2.2. Керівник закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Положення.

2.3. До участі у конкурсі не може бути допущена особа, яка подала не всі документи для участі в конкурсі або подала документи після завершення строку їх подання.

ІІІ. Формування конкурсної комісії

3.1. Для проведення конкурсу засновник (Юнаківська сільська рада) формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

 засновника (депутати Юнаківської сільської ради (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

 відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

 інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

3.2. Вимоги до членів конкурсної комісії та порядок її формування визначаються цим Положенням.

3.3. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

3.4. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

3.5. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

3.6. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.7. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

3.8. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

IV. Порядок подання документів кандидатом

4.1. Для участі в конкурсі на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Юнаківської сільської ради подаються такі документи:

Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (за формою, затвердженою у додатку 4 до цього Положення).

Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).

Копія паспорта громадянина України.

Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста).

Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.

Довідка про відсутність судимості.

Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

4.2. Особа може надати й інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

4.3. Зазначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

4.4. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

V. Порядок проведення конкурсу

5.1. Рішення про проведення конкурсу приймається Юнаківською сільською радою у випадках:

Одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти.

Не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору  укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти.

Не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти.

Визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5.2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Юнаківської сільської ради та на офіційному веб-сайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

найменування і місцезнаходження закладу освіти;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

дату та місце проведення конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

5.3. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному веб-сайті Юнаківської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати);

на своєму засіданні конкурсна комісія в присутності усіх членів конкурсної комісії формує і затверджує три варіанти завдань  із переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 19.05.2020 року.

секретар комісії виготовляє необхідну кількість комплектів конкурсних завдань за формою додатку 2 до цього Положення (відповідно до кількості кандидатів) поміщає у три окремих однакових паперових конверти і опечатує в присутності усіх членів конкурсної комісії.

5.4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Юнаківської сільської ради не пізніше наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

5.5. Юнаківська сільська рада зобов’язана організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

5.6. Юнаківська сільська рада забезпечує відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті відеозапису не пізніше наступного робочого дня з дня його проведення.

5.7. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування;

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (презентації), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (презентації).

5.8. Кожен з трьох варіантів завдань, які формуються і затверджуються конкурсною комісією, складається з 30 тестових питань та одного ситуаційного завдання. 

5.9. У день, визначений для проведення перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей, у присутності усіх учасників конкурсного відбору та членів конкурсної комісії, один з членів конкурсної комісії (за узгодженням кандидатури усіма членами конкурсної комісії) обирає один із конвертів, у якому містяться завдання, демонструє цілісність та неушкодженість конверту, відкриває його та вручає кандидатам завдання. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, виконують однакові види і варіанти завдань. Загальний час на виконання завдань становить 2 години.

5.10. За результатами відповідей на тестові питання конкурсанти отримують такі конкурсні бали:

0 ? кількість правильних відповідей від 0 до 15;

1 ? кількість правильних відповідей від 16 до 21;

2 ? кількість правильних відповідей від 22 до 27;

3 ? кількість правильних відповідей від 28 до 30.

5.11. Зразок ситуаційного завдання визначено в додатку 1 до Положення, за результатами виконання якого конкурсанти отримують такі бали:

0 ? відповідь відсутня;

1 ? відповідь не відповідає змісту питання;

2 ? відповідь неповна;

3 ? відповідь повна.

5.12. Для публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти конкурсанту надається 15 хвилин. Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування не враховується у час презентації.

5.13. За результатами презентації конкурсанти отримують такі бали:

0 ? презентація відсутня;

1 ? презентація не відповідає змісту поставленого завдання та/або не відповідає загальним вимогам щодо оформлення і викладу змісту презентації;

2 ? наявні суттєві недоліки у виконанні презентації, окремі недоліки у її оформленні;

3 ? наявні незначні недоліки у виконанні та оформленні презентації та/або не надано відповіді на запитання комісії;

4 ? зміст презентації відповідає темі, дотримано всіх вимог щодо технічного, естетичного оформлення роботи і орфографічного стандарту, надані повні та обґрунтовані відповіді на запитання комісії.

5.14. Кожним членом конкурсної комісії виставляється бал за кожне із завдань конкурсного відбору. Секретарем конкурсної комісії відповідні бали вносяться до Зведеної відомості середніх балів конкурсного відбору, яка формується за зразком форми, наведеної у додатку 3 до цього Положення, розраховується середній бал. Конкурсним балом за результатами конкурсного відбору вважається кількість балів, відображена в стовпчику «Загальна кількість балів» форми, наведеної у додатку 3 до цього Положення, яка є сумою середніх балів за результатами кожного з конкурсних випробувань.

5.15. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору або визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Юнаківської сільської ради.

5.16. Не може бути визнано переможцем конкурсу особу, яка:

не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

за результатами конкурсу отримала менше 7 конкурсних балів.

5.17. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

5.18. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

5.19. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

5.20. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

5.21. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

5.22. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

5.23. Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше. Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

 

VІ. Припинення трудового договору

6.1. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

6.2. Припинення трудового договору з керівником закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється начальником управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

6.3. Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про освіту";

порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та посадовими обов’язками;

неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

 

 

Секретар

Юнаківської сільської ради                                          Ренат НІЗАМІЄВ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення  про проведення конкурсу

на посаду керівника закладу

загальної середньої освіти, що перебуває

у комунальній власності

Юнаківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок ситуаційного завдання

У п’ятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, який своєю поведінкою заважає навчатися іншим дітям. Батьки класу неодноразово звертались до класного керівника для вирішення цього питання, але безрезультатно. Після чого звертаються до Вас як до директора школи з проханням перевести учня до іншого класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то будуть скаржитися директору Департаменту освіти та науки.

Якими мають бути Ваші подальші дії як директора школи, щоб конструктивно вирішити проблему?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення  про проведення конкурсу

на посаду керівника закладу

загальної середньої освіти, що перебуває

у комунальній власності

Юнаківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_____________     ____________

          (підпис)                     (ім'я та прізвище)

"___" ____________20__ року

 

 

ЗАВДАННЯ

конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Юнаківської сільської ради

 

ВАРІАНТ № 1

І. Тестові питання на перевірку знань законодавства у сфері загальної середньої освіти.

ІІ. Ситуаційне завдання на перевірку професійних компетентностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення  про проведення конкурсу

на посаду керівника закладу

загальної середньої освіти, що перебуває

у комунальній власності

Юнаківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

Конкурсній комісії _______________________________________

                        (найменування)

_______________________________________

_______________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

що проживає за адресою: _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(номер засобу зв'язку, електронна адреса)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ________ ___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                  (назва посади та назва закладу загальної середньої освіти)

Підтверджую достовірність інформації у доданих мною до заяви документах.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел, у тому числі паспортні дані, відомості з документів про освіту та інша інформація щодо мене з поданих документів, під час проведення конкурсного відбору.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

надсилання листа на зазначену поштову адресу;

надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

телефонного дзвінка за номером ___________________________;

 _______________________________________________________.

(зазначити інший доступний спосіб)

 

Документи для участі у конкурсі додаю на ______ аркушах:

 

"___" ____________ 20__ року          ______________      _________________

                                                                                                               (підпис)                                (ім'я та прізвище)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь