Юнаківська громада

Сумська область, Сумський район

Оголошується конкурс

Дата: 07.06.2021 16:32
Кількість переглядів: 547

 

Оголошується конкурс!

 

Оголошення  конкурсу  на заміщення вакантних посад начальника відділу та спеціаліста відділу «Служба у справах дітей» Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області.

 

Назва вакантної посади: 

 • начальник відділу «Служба у справах дітей» Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області;
 • спеціаліст відділу «Служба у справах дітей» Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області.

            Основні вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня кандидатів:

 - громадянство України;

 - вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

 - стаж роботи в органах місцевого самоврядування, органах державної влади та в залежності від вакантної посади: досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

- вільне володіння державною мовою, основними принципами роботи на комп’ютері  та основними програмними засобами;

- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування;

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого комітету ради такі документи:

  - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування:

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо).

         Детальнішу інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за адресою: Юнаківська сільська рада, вул.  Новоселівка, буд. 3, с.Юнаківка, Сумський район, Сумська область, 42317.

тел. (0542)69-18-27.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів, починаючи з дня публікації оголошення на офіційному сайті сільської ради.

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕННО

                                                                          розпорядженням сільського голови

                                                                   від  07 червня 2021року №    -ОД

 

Перелік питань 

на перевірку та оцінку знань для конкурсу на заміщення вакантних посад  начальника та спеціаліста відділу « Служба у справах дітей»

1.)Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.
 3. Форма правління в Україні /ст.5/.
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст.3/.
 5. Найважливіші функції держави /ст.17/.
 6. Державні символи України /ст.20/.
 7. Конституційні права /ст. 43; ст. 46; ст. 49; ст. 53/.
 8. Обов’язки громадянина України /ст.65-68/.
 9. Повноваження Верховної Ради України /ст.85/.
 10. Повноваження Президента України /ст. 106/.
 11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.
 12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст.116,117/.
 13. Статус прокуратури України за Конституцією України /ст.121/.
 14. Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.
 15. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140/.

2.)Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самовряду-вання» /ст.1,2,3./
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування / ст. 5/.
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування /ст. 4/.
 4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування /ст.6/.
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування /ст.8/.
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування /стаття 9/.
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби /ст.12/.
 8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування /ст.7/.
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування /ст.11/.
 10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування /ст.14/.
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування /ст.16/.
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування /ст.18/.
 13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення /ст.21/.
 14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування /ст.24/.
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування /ст. 20/.

3.)Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст.1/.
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст.3/.
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.ст. 4, 5/.
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.12/.
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.14/.
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики /ст.20/.
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків /ст.ст. 22, 23 /.
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів /ст. 29/.
 12. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.
 13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування /ст.45/.
 14. Спеціальна перевірка /ст. 56/.
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

4.)Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.2, ст.59/.
 2. Територіальна громада /ст.6/.
 3. Органи місцевого самоврядування /ст.10/.
 4. Місцевий референдум. Місцеві ініціативи /ст.ст.7,9/.
 5. Принципи місцевого самоврядування /ст.4/.
 6. Система місцевого самоврядування /ст.5/.
 7. Виконавчі органи рад /ст.11/.
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних,міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою /ст.44/.
 9. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення /ст.ст.13,14/
 10. Повноваження сільських, селищних , міських рад (статті 25, 26)

11 Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 1. Порядок формування рад. Дострокове припинення повноважень ради /ст.45,ст.78/.
 2. Сесія ради. Постійні комісії ради. Депутат ради /ст.46, ст.47, ст.49/
 3. Право комунальної власності /ст.60/.
 1. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.74- 77/.

5.) Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень відділу.

  1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей(стаття 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  3. Поняття терміну «соціальної реабілітації» (статті 7-8 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  4. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (стаття 9 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  5. Спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань виконання покарань (стаття 10 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  6. Притулки для дітей служб у справах дітей (статті 11-11-2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  7. Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 12 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  8. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (стаття 13 Закону України «Про органи і служби усправах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  9. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (стаття 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальніустанови для дітей»).
  10. Контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 16 Закону України «Про органи і служби усправах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  11. Нагляд за додержанням норм Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (стаття 17 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
  12. Функції служби у справах дітей (постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30.08.2007 № 1068).
  13. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (стаття 1 Закону України «Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
  14. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування (стаття 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
  15. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (стаття 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
  16. Органи опіки та піклування. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (статті 11 - 12 Закону України «Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
  17. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (стаття 26 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
  18. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (стаття 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
  19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (стаття 19 Сімейного Кодексу України).
  20. Підстави позбавлення батьківських прав (стаття 164 Сімейного Кодексу України).
  21. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (стаття 166 Сімейного Кодексу України).
  22. Управління майном дитини (стаття 177 Сімейний Кодекс України).
  23. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Особи, які мають переважне право перед іншими право на усиновлення дитини (статті 212 - 213 Сімейного Кодексу України).
  24. Особа, яка не може бути опікуном, піклувальником дитини. Припинення опіки, піклування над дитиною (статті 244 та 250 Сімейного кодексу України).
  25. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (стаття 243 Сімейного Кодексу України).
  26. Поняття «прийомна сім'я», «прийомні батьки», «прийомні діти», «створення прийомної сім´ї» (статті 256-1-4 Сімейного Кодексу України)
  27. Поняття «дитячий будинок сімейного типу» (стаття 256-5 Сімейного Кодексу України).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь