Юнаківська громада

Сумська область, Сумський район

Оголошується конкурс

Дата: 15.07.2021 16:52
Кількість переглядів: 586

Фото без опису

Оголошується конкурс!

 Оголошення  конкурсу  на заміщення вакантних посад державного реєстратора та спеціаліста  ІІ категорії загального відділу Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області.

Назва вакантної посади: 

 • державний реєстратор загального відділу Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області;
 • спеціаліст ІІ категорії з покладанням обов’язків землевпорядника загального відділу Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області.

            Основні вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня кандидатів:

 - громадянство України;

 - вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

 - стаж роботи в органах місцевого самоврядування, органах державної влади та в залежності від вакантної посади: досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

- вільне володіння державною мовою, основними принципами роботи на комп’ютері  та основними програмними засобами;

- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування;

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого комітету ради такі документи:

  - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування:

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

- сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації (для кандидатів на посаду державного реєстратора);

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо).

         Детальнішу інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за адресою: Юнаківська сільська рада, вул.  Новоселівка, буд. 3, с.Юнаківка, Сумський район, Сумська область, 42317.

тел. (0542)69-18-27.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів, починаючи з дня публікації оголошення на офіційному сайті сільської ради.

Перелік питань 

на перевірку та оцінку знань для конкурсу на заміщення вакантних посад  державного реєстратора та спеціаліста ІІ категорії загального відділу

1.)Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.
 3. Форма правління в Україні /ст.5/.
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст.3/.
 5. Найважливіші функції держави /ст.17/.
 6. Державні символи України /ст.20/.
 7. Конституційні права /ст. 43; ст. 46; ст. 49; ст. 53/.
 8. Обов’язки громадянина України /ст.65-68/.
 9. Повноваження Верховної Ради України /ст.85/.
 10. Повноваження Президента України /ст. 106/.
 11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.
 12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст.116,117/.
 13. Статус прокуратури України за Конституцією України /ст.121/.
 14. Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.
 15. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140/.

2.)Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самовряду-вання» /ст.1,2,3./
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування / ст. 5/.
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування /ст. 4/.
 4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах         місцевого самоврядування /ст.6/.
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування /ст.8/.
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування /стаття 9/.
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби /ст.12/.
 8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування /ст.7/.
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування /ст.11/.
 10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування /ст.14/.
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування /ст.16/.
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування /ст.18/.
 13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення /ст.21/.
 14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування /ст.24/.
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування /ст. 20/.

3.)Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст.1/.
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст.3/.
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.ст. 4, 5/.
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.12/.
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.14/.
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики /ст.20/.
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків /ст.ст. 22, 23 /.
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів /ст. 29/.
 12. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.
 13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування /ст.45/.
 14. Спеціальна перевірка /ст. 56/.
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

4.)Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.2, ст.59/.
 2. Територіальна громада /ст.6/.
 3. Органи місцевого самоврядування /ст.10/.
 4. Місцевий референдум. Місцеві ініціативи /ст.ст.7,9/.
 5. Принципи місцевого самоврядування /ст.4/.
 6. Система місцевого самоврядування /ст.5/.
 7. Виконавчі органи рад /ст.11/.
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних,міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою /ст.44/.
 9. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення /ст.ст.13,14/
 10. Повноваження сільських, селищних , міських рад (статті 25, 26)

11 Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 1. Порядок формування рад. Дострокове припинення повноважень ради /ст.45,ст.78/.
 2. Сесія ради. Постійні комісії ради. Депутат ради /ст.46, ст.47, ст.49/
 3. Право комунальної власності /ст.60/.
 1. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.74- 77/.

5.) Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень.

5.1  Питання на перевірку знання закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

1. Засади державної реєстрації прав (стаття 3).
2. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (стаття 4).
3. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав. (стаття 5).
4. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав. (стаття 6).
5. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав. (стаття 9).
6. Державний реєстр прав. Структура Державного реєстру прав (стаття 12,13).
7. Реєстраційна справа (стаття 17).
8. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав (стаття 18, 19).
9. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (стаття 20, 21).
10. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав (стаття 23).
11. Відмова в державній реєстрації прав (стаття 24).
12. Зупинення державної реєстрації прав (стаття 25).
13. Підстави для державної реєстрації прав (стаття 27). 
14. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку (стаття 31).
15. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів (стаття 31-1).

 

5.2.  Питання   для  п еревірки   знання   закону   України   «Про   державну реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб – підприємців  та громадських формувань»
1. Державний реєстратор (стаття 6).
2. Єдиний державний реєстр (стаття 7).
3. Портал електронних сервісів (стаття 8).
4. Відомості Єдиного державного реєстру (стаття 9).
5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру (стаття 11).
6. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів (стаття 13).
7. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації (стаття 15).
8. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи (стаття 17).
9. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця (стаття 18).
10. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій (стаття 25).
11. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 26).
12. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 27).
13. Відмова у державній реєстрації (стаття 28).
14. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації (стаття 34).
15. Плата у сфері державної реєстрації (стаття 36).

5.3. Питання на перевірку знання з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування для спеціаліста ІІ категорії (землевпорядник)

 1. Наведіть основні законодавчі акти у сфері земельних відносин.
 2. Принципові положення Закону України «Про оренду землі».
 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.
 4. Підстави припинення права користування земельними ділянками.
 5. Поняття земельного сервітуту. Суть, види та механізми встановлення.
 6. Наведіть закріплені норми безоплатного надання земельних ділянок громадянам.
 7. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.
 8. Основні засади продажу земельних ділянок державної або комунальної власності. Порівняйте продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості та земельних ділянок, вільних від забудови.
 9. Конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного аукціону. Існуюча нормативно-правова база.
 10. Розгляд земельних спорів. Розмежування повноважень щодо розгляду даного виду спорів.
 11. Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.
 12. Державна політика щодо контролю за використанням та охороною земель відповідно до Земельного кодексу України.
 13.  Поняття державного земельного кадастру.
 14. Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України. Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних ділянках.
 15. Поняття обмеження права на землю. Види обмежень.
 16. Підстави припинення права власності на земельну ділянку.
 17. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення.
 18. Підстави відшкодування збитків власникам земля та землекористувача.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь