Юнаківська громада

Сумська область, Сумський район

Проект рішення №87 «Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у населених пунктах Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області»

Кількість переглядів: 33
Скликання: VIII скликання
Сесія: VIII сесія
Тип документу: Проект рішення
Дата прийняття: 07.05.2021
Дата оприлюднення: 04.05.2021
Номер документу: 87
Назва документу: Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у населених пунктах Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області
Прикріплені файли:

 

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

VІІІ СЕСІЯ

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

від 07 травня 2021 року                                                                       с.Юнаківка

 

Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у населених пунктах Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши селищні програми, з метою забезпечення життєдіяльності селища, селищна рада об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у населених пунктах Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області, що додаються.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Сільський голова                                                                       Олена СІМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Додаток

до рішення  Юнаківської сільської ради від 07.05.2021р 

 

ПРАВИЛА

утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у населених пунктах Юнаківської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у населених пунктах Юнаківської сільської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території населених пунктів, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», враховуючи Закони України «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 №264 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах» керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

1.3. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх та інших тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб.

1.4. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх та інших тварин, зобов'язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх умертвіння.

1.5. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину, можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо їх укладено без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють, окрім осіб що досягли 16 років, та набули речові права на тварину за власні кошти.

1.6. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.

1.7.  Правила базуються на принципах:

-  забезпечення належних та безпечних умов для гармонійного співіснування людей та тварин;

- гуманного ставлення до тварин;

- обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в населених пунктах;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- заборони жорстоких методів позбавлення життя тварин;

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

- утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;

1.8.  Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

1.9. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством.

1.10.  У Правилах терміни вживаються у такому значенні:

безпритульні тваринидомашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

вигул домашніх та інших тваринтимчасове знаходження тварин у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

власник  твариниюридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

гуманне ставлення до тварин - дії,  що  відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращанню якості їх життя тощо;

домашні тварини - собаки, коти  та  інші  тварини, що  протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів та порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія - гуманні   методи  умертвіння  тварин,  що   виключають   їх передсмертні страждання;

екскрементивідходи життєдіяльності тварин;

жорстоке поводження з тваринами - знущання  над  тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також на цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння  тварин  без  застосування знеболюючих  засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

ідентифікація домашніх тваринбіркування, чипування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

місце або зона вигулутериторія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умови дотримання вимог Правил, крім місць загального користування;

потенційно небезпечні собакисобаки, які належать до порід, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід;

реєстрація домашніх тваринсистема обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі утримання тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної  дії тварини  – шкода,  яка  призвела  до  погіршення  стану фізичного  або психічного здоров’я людини, ушкодження майна,  якщо  існує причинно-наслідковий  зв’язок між  дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

2. Утримання домашніх та інших тварин

2.1. Утримання  домашніх та інших тварин у населених пунктах ґрунтується на таких принципах:

          -  гармонійного співіснування людей і тварин;

 - забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при утриманні і поводженні з тваринами;

 - поводження з тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;

 -  дотримання ветеринарно-санітарних та інших норм;

 - забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

 -  заборони  жорстоких  методів умертвіння тварин, у тому числі їх отруєння;

 - відповідальності за порушення цих Правил, жорстоке поводження з  тваринами.

Право власності та інші речові права на домашніх та інших тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, що мешкають поруч.

2.2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм  умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та цими правилами.

2.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

2.4. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення, можливість контакту тварин із природним для них середовищем  та  неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

 

3. Обов'язки та права власників домашніх та інших тварин

3.1. Особи, які  утримують домашніх  та інших тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;

- забезпечувати їм необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися норм експлуатації жилого приміщення згідно чинного законодавства, де утримуються тварини (місце постійного утримання), та норм співіснування;

- забезпечувати своєчасне надання їм ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати тварин віком від двох місяців і старше. При реєстрації таких тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення та роз'яснюються правила їх утримання;

- зареєструвати новопридбаних тварин  протягом десяти днів від дати їх придбання;

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї  лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати  екскременти  за своїми тваринами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або організації;

- у разі смерті тварини негайно повідомити заклад ветеринарної медицини, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх непродуктивних тварин;

- здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим  забезпеченням безпеки людей;

- регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

- відшкодовувати  фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.

3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди; 

- дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду.        

3.3. Власники тварин мають право:

3.3.1. Утримувати:

3.3.1.1 домашніх тварин, крім сільськогосподарських та диких тварин:

-  у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири;

-  на  території  присадибної  земельної  ділянки  за  умови,  якщо її огорожа забезпечує ізоляцію  тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження з ветеринаром та відмітки про щорічне щеплення проти сказу: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі.

3.3.1.2 собак:

- без повідців і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час дресирування, на  полюванні,  на навчально-дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

3.3.2. Навчати собак без повідців і намордників на спеціальних майданчиках для дресирування.

3.3.3. Вигулювати їх у відведених для цього місцях вигулу в разі  їхнього створення.

3.4. Власникам  тварин забороняється:

-  утримувати незареєстрованих  тварин;

-  утримувати, вигулювати їх в місцях загального користування;

- продавати  тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

-  вигулювати  тварин у стані алкогольного сп'яніння;

- вигулювати собак великих та середніх порід без повідців і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити  тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів,  об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, при проведені масових заходів;

- доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах  без відповідного ветеринарного документа встановленого зразку;

-  розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю; 

-  проводити  генетичні  зміни  на них;

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі та інші бої або заходи, які допускають жорстокість стосовно  тварини;

-  викидати   трупи тварин у контейнери для збирання сміття; 

-  навчати  собак  атакувати  людину  в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження;

- захоронювати тварин в місцях загального користування.

 

                                       4. Реєстрація домашніх тварин

4.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:

  • єдиного обліку цих тварин у селищі, у т. ч. для організації пошуку  загублених тварин та повернення їх власникам;
  • контролю за чисельністю безпритульних тварин;
  • здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
  • забезпечення епізоотичного благополуччя;
  • вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів у населених пунктах об’єднаної територіальної громади.

4.2. Обов’язкову реєстрацію здійснює ветеринар з внесенням до  загальної  бази даних домашніх тварин у населених пунктах об’єднаної територіальної громади ознайомленням власника тварини з  ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання, та подають щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію про кількість зареєстрованих домашніх тварин у ветеринара на території Юнаківської сільської ради.

4.3. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими  неналежним чином.

4.4. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні тварини із двохмісячного віку.

4.5. Тимчасовій реєстрації, що є обов’язковою, підлягають домашні тварини, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є селищем, в якому вони офіційно зареєстровані, якщо вони перебувають  на території відповідних місць більше 45 діб.

4.5. Заклади ветеринарної медицини у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та ознайомлюють з ветеринарно-санітарними вимогами до її утримання.

4.6. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення. Для проведення реєстрації власникам домашньої тварини також надається паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.

4.7. Породисті собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних собак та котів незалежно від реєстрації в організації. Крім того, власники собак, породи яких зазначені у додатку, повинні до або під час реєстрації, перереєстрації, укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору реєстрація, перереєстрація не проводиться.

4.8. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті. Домашні тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.

Для проведення перереєстрації власником домашньої тварини надається паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину, і попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

        

5. Поводження з безпритульними  тваринами

5.1. При поводженні з безпритульними  тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

5.2. Собаки незалежно від породи належності і призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними та підлягають вилову.

5.3. Вилов безпритульних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує життю і здоров'ю людей.

5.4. Вилов безпритульних тварин здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами за заявами громадян громади та суб’єктів господарювання всіх форм власності, при наявності вільних залишків в бюджеті Юнаківської сільської ради.

5.5.   Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 500 до 700  годин, а в весняно-літній період з 400 до 600. Умертвіння хворих безпритульних тварин повинно проводитися гуманними методами, що виключають їх передсмертні страждання (евтаназія), та здійснюватися підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами.

5.6. При вилові безпритульних  тварин категорично забороняється використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду їхньому здоров’ю.

5.7. При вилові безпритульної  тварини, яка має нашийник із номерним знаком, сповістити про це власника тварини, якщо є можливість його встановлення.

5.8. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні  безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

 

6. Особливості утримання

потенційно небезпечних домашніх тварин

Придбання порід собак, яких визнано потенційно небезпечними (додаток), дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях.


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь